Menneskene

Kristoffer Lerum, daglig leder

partner / advokat

Ørjan Eskeland

partner / advokat

Kjersti Gjellesvik

partner / advokat

Odd Rune Torstrup

partner / advokat

Magnus Grøsfjeld

partner / advokat

Anne Kroken

partner / advokat

Knut Lerum

partner / advokat

Hans Marius D. Thorsnæs

advokat

Christian Tunge

assosiert partner / advokatfullmektig

Jørgen Berner Torstensen

advokat

Line Heimdal Oaland

advokatfullmektig

Marie Nyland

advokatfullmektig

Marion Ervik, advokatsekretær

administrasjon

Inger Elise Olsen, kontorleder

administrasjon