Menneskene

Kristoffer Lerum

partner / advokat

Ørjan Eskeland

partner / advokat

Kjersti Gjellesvik

partner / advokat

Odd Rune Torstrup

partner / advokat

Magnus Grøsfjeld

partner / advokat

Anne Kroken

partner / advokat

Knut Lerum

partner / advokat

Andreas Erdal

partner / advokat

Hans Marius Thorsnæs

advokat

Christian Tunge

assosiert partner / advokatfullmektig

Line Heimdal Oaland

advokatfullmektig

Marie Nyland

advokatfullmektig

Iselin Adriana Gjerde

advokatfullmektig

Hilde Aadneram

advokatfullmektig

Marion Ervik

administrasjon

Solveig Kiil

administrasjon

Inger Elise Olsen

administrasjon