Liv Elise Ask Thorvaldsen

Liv Elise Ask Thorvaldsen (1993) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av å møte sine klienter som et medmenneske med en stødig faglig kompetanse. Liv Elise er løsningsorientert og opptatt av å oppnå best mulig resultat i sakene. 
 
Utdanning:
Master i rettsvitenskap ved UiO 2019
 
Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig i Codex Advokat Oslo AS 2020-2022