Forretningsjus for næringslivet

Forretningsmessig forståelse, klare avtaler og sikring av rettslige forhold er avgjørende ved alle forretningstransaksjoner.


Vi gir praktiske og effektive råd som hensyntar vår erfaring fra tvisteløsning og vår ledende prosedyregruppe.

Vi er i sterk vekst innenfor forretningsjus med fokus på forhandlinger, due diligence og transaksjoner hvor vi bygger på vår ledende posisjon innenfor fast eiendomsrett og entreprise-, bygg- og anleggsrett. En økende del av virksomheten kommer fra rådgivning knyttet til kjøp, salg og strukturering av selskaper/virksomheter, selskapsrett, corporate governance, finansiering, verdipapirrett, offentlige anskaffelser og energirett.

Vi kjenner Stavangerområdet godt, men yter også juridisk bistand til nasjonale og internasjonale klienter med virksomhet andre steder i Norge.

Ta kontakt for å få en uforpliktende presentasjon av hvordan vi kan bistå din virksomhet eller deg som eier.