Halvor Orstad-Lekven

Advokatfullmektig

Halvor Orstad-Lekven (1980) er utdannet jurist ved Universitet i Bergen. Han har over 10 års erfaring fra forsikring hvor han har jobbet med ulike erstatningsrettslige problemstillinger, særlig regress, produktansvar og erstatningsansvar i og utenfor kontrakt. Han har også bred erfaring fra offentlig forvaltning, og har de siste årene jobbet som fagansvarlig jurist for kommunal byggesaksavdeling. 
 
Utdanning:
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 2006
 
Arbeidserfaring:
Juridisk seniorkonsulent/ regressansvarlig jurist IF Skadeforsikring NUF
Byggesaksbehandler/ jurist Gjesdal kommune
Fagansvarlig jurist avdeling for byggesak Klepp kommune

Ta kontakt her:

Epost: halvor.orstad.lekven@torstrup.no

Mobil: +47 975 88 510