Priser og vilkår

Hva koster det å få hjelp hos Advokatfirmaet Torstrup? 

Vår veiledende timepris ligger mellom 1.600 og  3.500 kroner pluss mva. Det vil si fra 2.000 til 4.375 kroner inklusiv mva. Prisen pr. time i hver enkelt sak vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, og om det benyttes advokatfullmektig, fast advokat eller partner i saken. I enkelte spesielle saker kan vi avtale en timepris som både ligger under og over dette nivået. Timeprisen avtales ved inngåelsen av oppdraget.
Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Vi ber som regel om hel eller delvis forskuddsbetaling for vårt honorar. Slikt forskudd innbetales til vår klientkonto. Det er også mulighet for å avtale fastpris for et oppdrag, i så fall etter nærmere avtale mellom deg og vårt kontor. Vår honorarberegning vil for det mest være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesaker

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Retten dekker også salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, og når klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri rettshjelp/fri sakførsel. Det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene. Dette gjelder for eksempel i saker etter lov om barn og foreldre, saker etter lov om barnevernstjenester, tvangssaker etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Er du usikker på om du har krav på fri rettshjelp, kan du selvsagt ta kontakt med oss. Se også rettshjelpkalkulatoren på Fritt rettsråd for å se om du tilfredsstiller kravene.

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. Kontakt gjerne ditt forsikringsselskap eller oss for å vite mer om din forsikring dekker den advokatbistand du har behov for.

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.