Andreas Erdal

partner/advokat

Andreas Erdal (1981) har bred erfaring fra kontraktsrett i byggebransjen, selskapsrett, transaksjoner, offentlige anskaffelser, energirett med særlig fokus på fornybar energi, erstatningsrett, forhandlinger, fast eiendom. Han kom til Torstrup fra jobben som senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt. 
Erdal har også vært konstituert høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, der han har holdt kurs og foredrag i blant annet entrepriserett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett, markedsføringsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap UiB 2008

Arbeidserfaring:

Advokat Advokatfirmaet Schjødt 2008 - 10.2016
Ansatt advokat i Torstrup Grøsfjeld Advokatfirma AS fra 10.2016