Andreas Erdal

partner/advokat

Andreas Erdal har mange års erfaring fra ulike advokatfirmaer og har spesialisert seg innenfor eiendomsutvikling, entreprise og tvisteløsning. Han har arbeidet med løpende rådgivning og prosedyre innenfor disse fagfeltene. Erdal har bistått selskaper som driver eiendomsutvikling og salg av bolig- og næringseiendom, samt gitt løpende bistand til både hovedentreprenører og underentreprenører i alle faser av prosjekter innen bygg og anlegg. 

Han har bred erfaring fra juridiske problemstillinger knyttet til:
• Kontraktsrett. Herunder kjøpekontrakter og alle spørsmål knyttet til utleie og annen forvaltningsrelatert virksomhet.
• Entrepriserett. For eksempel problemstillinger fra Norsk Standards entreprise- og rådgiverkontrakter eller Statens Vegvesens prosesskoder og håndbøker.
• Transaksjoner og due diligence.
• Tvisteløsninger både fra voldgift og de ordinære domstolene.

  
Nyere sakserfaring:

• Løpende kontraktsoppfølging og tvisteløsning for entreprenører i ulike private, kommunale og fylkeskommunale bygg- og

• Rådgivning og tvisteløsning i ulike entrepriser i SUS-prosjektet.

• Grunnavståelse og forhandling ifm utbygging av Sotrasambandet

• Bistand ved salg av Øksnevad Næringspark AS, bistand ved salg av nybygg til Lyse Elnett, bistand ved salg av kombinasjonslokaler i Vestre Svanholmen 3 til Lærdal

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap UiB 2008

Arbeidserfaring:

Advokat Advokatfirmaet Schjødt 2008 - 2016

Advokat i Advokatfirmaet Torstrup AS fra 2016

Erdal holder jevnlig kurs og foredrag og har i denne sammenheng også fungert som konstituert høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Han har dessuten hatt ulike styreverv og er også styrets leder i Advokatfirmaet Torstrup AS.