Lov og rett i eiendomssaker

Vi sørger for at du har ditt på det tørre når du inngår kontrakt om kjøp av eiendom.

Advokatfirmaet Torstrup har betydelig kompetanse og erfaring med rettsforhold innen fast eiendom. Vi bistår private personer, organisasjoner, borettslag, boligsameier, utbyggere og andre næringsdrivende. 

Advokat Magnus Grøsfjeld leder vår avdeling for eiendomsrett. Han er spesialist innen avhendingssaker, bostedsoppføringssaker og plan- og bygningsrett. Han har også et langt samarbeid med Huseiernes landsforbund bak seg. 

Vi rådgir, forhandler og prosederer alle typer eiendomssaker, herunder:
Kjøp/salg av fast eiendom
Reklamasjoner ved kjøp/salg av ny og brukt fast eiendom
Plan- og bygningsrett
Forurensningssaker
Nabotvister
Hevd
Servitutter
Matrikulering
Seksjonering
Sameie
Ekspropriasjon
Husleiesaker
Forvaltningsrett
Utbygging