Eiendomsrett og entreprise

Vi sørger for at du har ditt på det tørre når du inngår kontrakt om kjøp eller nybygg av eiendom.

Advokatfirmaet Torstrup har betydelig kompetanse og erfaring med rettsforhold innen entreprise og fast eiendom. Vi bistår utbyggere og andre næringsdrivende, private personer, organisasjoner, borettslag og boligsameier. 

Advokat Andreas Erdal leder vår avdeling for entreprise og eiendomsrett. Han er spesialist innen entreprise, kontraktsrett, avhendingssaker, offentlige anskaffelser og plan- og bygningsrett.

Vi rådgir, forhandler og prosederer alle typer eiendomssaker, herunder:

Utbygging og entreprise
Eiendomstransaksjoner
Reklamasjoner ved kjøp/salg av ny og brukt fast eiendom
Plan- og bygningsrett
Forurensningssaker
Nabotvister
Hevd
Servitutter
Sameie
Ekspropriasjon
Husleiesaker
Forvaltningsrett