Prosedyre for domstolene

Torstrups advokater fører din sak i retten.

Torstrup har omfattende erfaring i prosedyre i domstolene, både innenfor straffesaker og sivile saker. Våre advokater går daglig i retten, og prosederer alle typer rettsspørsmål for domstolene.

Prosedyre er et av advokatkontorets satsingsområder, både innenfor straffesaker og sivile saker. Advokater ved kontoret anser prosedyrefaget som en egen disiplin.

Advokat Hans-Marius Thorsnæs er fast forsvarer for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.