Familie- og barnevernsaker

Vi hjelper deg når det stormer rundt de nære ting. Da trenger du en spesialist på familierett. 

Når familier brytes opp. Når foreldre strever med å bli enige. Når barnevernet vil flytte barna fra egne foreldre. Når barn blir utsatt for overgrep i en eller annen forstand. Når barn blir bortført til andre land.

Da er det viktig med den aller beste rettshjelpen og en advokat som er spesialist på nettopp den type saker.

Vi er spesialister i familiesaker. Vi bistår deg med barnefordelingssaker, barnevernssaker, barnebortføringssaker og med mekling ved samlivsbrudd. Vi har også lang erfaring som bistandsadvokater for familiemedlemmer, voksne og barn, som har blitt utsatt for vold og andre overgrep.

Advokat Kjersti Gjellesvik leder vår satsing på familierettsaker.  Hun har over 20 års erfaring med saker innen familieretten både lokalt og nasjonalt. 

Her kan du lese Fylkesmannen i Rogaland sin informasjonsbrosjyre om Barnevernet ,hvordan de jobber og hvilke rettigheter foreldre og barn har.