Randi Nedrebø Haarr

Administrasjonsleder

Randi Nedrebø Haarr har lang erfaring fra Stavanger tingrett hvor hun har arbeidet som protokollfører og saksbehandler. Videre har hun arbeidet som saksbehandler i Fylkesnemnda i Rogaland samt flere år som juridisk assistent i Kluge Advokatfirma AS. 


Arbeidserfaring:

Stavanger tingrett (1990-2006)
Fylkesnemnda i Rogaland (2006-2008)
Kluge Advokatfirma AS (2009-2018)