Torstrup til Høyesterett

Den 3. desember 2020 møter advokat (H) Odd Rune Torstrup i Høyesterett for å prosedere en ankesak for en av firmaets klienter. Saken gjennomføres digitalt og dreier seg om straffutmåling for overtredelser av våpenloven når våpen viser seg å være utilstrekkelig plombert. Advokatfullmektig Fam Skjæveland har bistått med å forberede saken.

- Det er alltid spennende å bidra til rettsavklaring, sier Odd Rune Torstrup.

 

Advokatfirmaet Torstrup har lang erfaring med behandlingen av straffesaker og påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.

 

 

Foto: Andreas Haldorsen, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B8yesterett_rettsal.jpg