Forsvarer deg i straffesaker

Torstrup bistår deg på alle stadier i en straffesak.

Som mistenkt, siktet eller tiltalt har du rett til å la deg bistå av en forsvarer. Advokatene i Torstrups strafferettsavdeling prosederer straffesaker for domstolene og har omfattende erfaring innen alle typer straffesaker. Som dine forsvarere er vi med deg gjennom hele saken. Fra etterforskningen starter til saken er avsluttet. Ved å komme tidlig inn i saken kan vi være til stede og bidra også i den viktige avhørs- og etterforskningsfasen.

Advokat Hans-Marius Thorsnæs er fast forsvarer for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. 

Advokatene i Torstrups strafferettsavdeling kan også bistå deg dersom du er utsatt for vold eller overgrep. Vi har lang erfaring som bistandsadvokater og har bistått fornærmede i en rekke alvorlige saker. Vi tilbyr hjelp fra saken starter. Ikke bare under sakens behandling i retten, men også under den vanskelige tidlige fasen med anmeldelse og etterforskning.

Vi påtar oss oppdrag både som private og som offentlig oppnevnte forsvarere over hele landet. Vi har en vaktordning som sikrer hjelp uansett når på døgnet du trenger det. 


Vi har også utarbeidet en straffekalkulator hvor du kan sjekke forventet straff.