Iselin Adriana Stabel

advokatfullmektig

Iselin Adriana Stabel (1991) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen der hun har skrevet masteravhandling om offentlig oppnevnt tilsyn innen barnerett. Hun har vært praktikant hos advokat Kjersti Gjellesvik og har også studert konfliktmekling som del av utdannelsen. Hun jobber i hovedsak med sivile saker. For tiden i permisjon.

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap UiB 2017

Arbeidserfaring:
Praktikant hos advokat Kjersti Gjellesvik 2016 - 2017
Advokatfirmaet Torstrup fra januar 2018