Sjekk hvor mye straff du får

Torstrups egen straffekalkulator gir deg kunnskap om hva som er rett og galt i samfunnet og hvilke reaksjoner lovbrudd kan medføre. Torstrups advokat Kristoffer Lerum er gründer av og styreleder i Straffekalkulatoren. Tjenesten er utviklet i samarbeid mellom Advokatfirmaet Elden og Advokatfirmaet Torstrup. Fagansvarlig for Straffekalkulatoren er advokat John Christian Elden og advokat Odd Rune Torstrup, begge med møterett for Høyesterett.