Ruth Bakke

Ruth Bakke (1991) er utdannet fra Universitetet i Oslo og University of Sydney. Hun har skrevet masteroppgave innen internasjonal kontraktsrett og har erfaring som kontraktsansvarlig fra legemiddelselskapet BerGenBio ASA. I tillegg har hun erfaring som utleggsfullmektig fra Namsfogden i Oslo hvor hun i hovedsak avholdt utleggsforretninger. Fra studietiden har hun også erfaring fra utlandet innen kontraktsrett samt erfaring fra advokatkontor innen fast eiendom. Bakke begynte som advokatfullmektig i Torstrup i 2018 og fikk advokatbevilling i 2020.

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2017
University of Sydney 2015

 

Arbeidserfaring:

Interim Contracts & IP Manager hos BerGenBio ASA, 2018

Utleggsfullmektig hos Namsfogden i Oslo, 2017-2018

Intern hos International Services ved University of Sydney, 2015

Praktikant hos advokat Olav Felland, 2014 / 2015

 

Arbeidsområder:

Forretningsjus

Entrepriserett                                                                                                                                                                                                           

Eiendomsrett                                                                                                                                                                                                           

Transaksjoner                                                                                                                                                                                                                 

Avtalerett                                                                                                                                                                                                                       

Arbeidsrett