Ørjan Eskeland

partner/advokat

Advokat Ørjan Eskeland (1977) er fast forsvarer for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Det er tre ting som er viktig for advokat Ørjan Eskeland når han jobber som forsvarer i straffesaker: Et nært samarbeid med klientene. Grundig forberedelse. Og aktiv deltakelse i etterforskningen for å innhente bevis som styrker klientens sak. 
Ørjan har prosedert flere profilerte saker som har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har han prosedert en sivil sak for Høyesterett.

Utdannelse:
Cand. jur UiB 2004

Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig Torstrup og Lerum fra 2004 til 2006
Egen praksis fra 2006 til 2007
Partner advokatfirmaet Torstrup, Lerum & Eskeland fra 2007 til 2016
Partner i Torstrup Grøsfjeld Advokatfirma AS fra 01.01.2016