Odd Rune Torstrup

partner/advokat (H)
møterett for Høyesterett

Odd Rune Torstrup (1959) er engasjert, grundig og faglig sterk. Han har stor gjennomslagskraft og er en uredd advokat i sivile saker og straffesaker. Torstrup gir alt for klienten enten det er i et forhandlingsmøte eller i retten. Han har arbeidet med store mediaomtalte saker.
       
Utdannelse:
Politiskolen 1983
Cand. jur UiB 1986

Arbeidserfaring:
Påtalemyndigheten Oslo politikammer 1986-1989
Møterett for Høyesterett fra 1998
Fast forsvarer for Stavanger tingrett
Fast forsvarer for Gulating lagmannsrett
Foreleser ved advokatkurset, Jus 
Partner Advokatfirmaet Torstrup & Lerum ANS fra 2002 til 2007
Partner Advokatfirmaet Torstrup, Lerum & Eskeland fra 2007 til 2016
Partner i Torstrup Grøsfjeld Advokatfirma AS fra 01.01.2016
         
Kompetanseområder:
Strafferett
Straffeprosess
Økokrimsaker
Sivilprosess

Verv: 
Diverse styreverv
Spesialenheten for politisaker fra 2010
Tidligere medlem av kontrollkomiteen i Sr-Bank