Odd Rune Torstrup

partner/advokat (H)
møterett for Høyesterett

Odd Rune Torstrup (1959) er engasjert, grundig og faglig sterk. Han har stor gjennomslagskraft og er en uredd advokat i sivile saker og straffesaker. Torstrup gir alt for klienten enten det er i et forhandlingsmøte eller i retten. Han har arbeidet med store og krevende saker og er den advokat i Stavangerregionen som har prosedert flest saker for Høyesterett.

Utdannelse:
Politiskolen 1983
Cand. jur UiB 1986

 

Arbeidserfaring:
Påtalemyndigheten Oslo politikammer 1986-1989
Møterett for Høyesterett fra 1998
Fast forsvarer for Stavanger tingrett i 12 år
Fast forsvarer for Gulating lagmannsrett i 12 år
Advokat på verv ved Spesialenheten for politisaker i 7 år.
Foreleser ved advokatkurset, Jus
Advokat Andersen& Backe- Wiig Oslo 1989-1991
Advokat i Stavanger fra 1991 i Torstrup,Helgevold&Grøsfjeld
Partner Advokatfirmaet Torstrup & Lerum ANS fra 2002 til 2007
Partner Advokatfirmaet Torstrup, Lerum & Eskeland fra 2007 til 2016
Partner i Torstrup Grøsfjeld Advokatfirma AS fra 01.01.2016
        
Kompetanseområder:

Strafferett
Straffeprosess
Økokrimsaker
Sivilprosess
Gransking
Barnevernssaker
Barnefordeling   
Psykisk helsevern    

Fast eiendoms rettsforhold

Gransking

 

Verv: 

Diverse styreverv

Tidligere leder av kontrollkomiteen i Sr-Bank

Nå styremedlem i Stiftelsen SR-bank

Ta kontakt her