Christen Minos

advokat

Christen Minos (1954) har bred og lang erfaring fra næringslivet i Norge og utlandet.  Han har særskilt arbeidet med kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, petroleumsrett, forsikring, forhandlinger og transaksjoner.  Minos kommer fra Aker BP ASA hvor han har vært ansatt advokat kombinert med ulike lederroller siden 1985. 
De siste to tiårene har han arbeidet i Stavanger, Oslo, London og København.  Minos har ulike leder- og styreverv i kulturelle stiftelser, og vært oppnevnt som Stavanger kommunes representant i Kunsthall Stavanger og Rogaland Kunstsenter.
 
 
Utdannelse:
Cand.jur. UIO 1981
 
Arbeidserfaring:
Justisdepartementets Politiavdeling/Militærnekting;
Miljøverndepartementet/Ny minerallov;
Dommerfullmektig ved Sunnfjord herredsrett i Førde/Straffe- og sivile saker;
Juridisk sjef for oljeprodusentene BP og Hess i Norge/Utbygging, drift, fjerning,forhandlinger osv;
Internasjonal erfaring hos Hess i London og København;
Leder for kommersiell støtte i Aker BP/Transaksjoner;
Advokatbevilling fra 1985.
 
Kompetanseområder:
Arbeidsrett, nedbemanning, oppsigelse & omplassering
Kontraktsrett & utvikling av kontraktskonsepter
Etikk & Compliance
Forsikring, syndikering mot underwriters og claims
Forhandlinger & sivil tvisteløsning
HMS, beredskap & strafferett
Petroleums- og forvaltningsrett & myndighetshåndtering;
Selskapsrett & transaksjoner.
 
Verv:
Ulike styreverv i stiftelser, særskilt innenfor kunst og kultur
Mangeårig deltakelse i lokalpolitikken, bystyre og utvalg.