Større risiko for lovbrudd

Dagens samfunn skaper flere muligheter for både deg, meg og store bedrifter å komme i konflikt med lovverket.

Derfor må advokater i større grad spesialisere seg. Advokatfirmaet Torstrup har både forretningsadvokater, forsvarere og familierettsadvokater. Summen av denne spisskompetansen er gunstig, ikke minst for næringslivskunder, mener Kristoffer Lerum, Odd Rune Torstrup og Anne Kroken i dagens Stavanger Aftenblad (ABO).