Line Heimdal Oaland

advokatfullmektig (i permisjon)

Line Heimdal Oaland (1992) har erfaring fra offentlig forvaltning og styreverv i flere selskaper. Line er opptatt av å ivareta deg som klient og dine interesser gjennom tett oppfølging og helhetlig tenkning. Hun er engasjert, løsningsorientert og vil alltid søke best mulig resultat. For tiden i permisjon.

Utdanning:
Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen 2016

Arbeidserfaring:
Praktikant Lister tingrett 2015
Juridisk rådgiver Farsund kommune 2016-2017
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Torstrup AS 2017 –