Disse reglene gjelder for hjemmekontoret

Fra sommeren 2022 kommer nye regler for arbeidsmiljøet på hjemmekontoret. Her er de viktigste endringene.

 
Hjemmekontoret har kommet for å bli. Både arbeidsgivere og ansatte har ønsket å videreføre fleksible ordninger med arbeid hjemmefra. I større eller mindre omfang. Men regelverket har ligget etter utviklingen. Derfor har Regjeringen vedtatt endringer i den såkalte hjemmekontorforskriften, som regulerer når arbeidsmiljøloven gjelder for hjemmekontor. Disse gelder fra 1. juli 2022. 
 
Vår arbeidsrettsekspert Eyvind Mossige forteller om de viktigste endringene:
 
1 Skriftlig avtale om hjemmearbeid
Det er fortsatt krav om skriftlig avtale når ansatte skal ha hjemmekontor. Den skal regulere omfanget, varighet og andre betingelser. Kravet gjelder ikke i spesielle situasjoner som når myndighetene pålegger hjemmekontor. Da kan arbeidsgiver i stedet for skriftlig avtale kunne gi de ansatte skriftlig informasjon om det som følger av forskriften at myndighetene kan pålegge hjemmekontor. Det forutsettes at arbeidsgiver drøfter informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.
 
Endringen skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å ensidig pålegge hjemmekontor, dersom det igjen skulle bli aktuelt.
 
2 Arbeidsgiver bestemmer hjemme
Selv om man arbeider hjemmefra, er sjefen fortsatt sjefen. Arbeidsgiver kan i utgangspunktet bestemme hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres, hvordan arbeidet skal organiseres og om ansatte på hjemmekontor skal komme tilbake på kontoret. 
 
3 Gjelder ikke sporadisk hjemmekontor
Tidligere gjaldt forskriften ikke for «kortvarig» eller «tilfeldig arbeid». Nå blir tilfeldig erstattet med «sporadisk». Om man jobber hjemme fast en gang i uka, er det ikke sporadisk. Det er det om man jobber hjemmefra av og til, eller for eksempel i to uker som overgang fra en sykemelding. 
 
4 Hjemmekontor er bare hjemme
Regjeringen presiserer i forskriften at arbeidsmiljøloven bare gjelder hjemme, ikke på hytta, på båten, på tjenestereise eller på pendlertoget til og fra arbeidsplassen.
 
5 Pass på arbeidstiden 
Fra 1. juli gjelder de samme arbeidstidsbestemmelsene på hjemmekontoret som på arbeidsplassen. Det betyr at du som arbeidstaker må følge arbeidsmiljøloven. Du kan ikke jobbe for lenge om gangen, kan ikke sitte og jobbe midt på natten og heller ikke på søndager, om du ikke har dette som arbeidstid til vanlig. Som arbeidsgiver må du derfor lage rutiner som kan sikre at arbeidstiden på hjemmekontoret er forsvarlig.
 
6 Ta vare på de ansatte
Arbeidsgiver må også innarbeide rutiner for å ta vare på det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret. Det betyr ikke at de skal kontrollere forholdet du har til dine familiemedlemmer. 
 
7 Arbeidstilsynet følger opp hjemmekontorforskriften
Arbeidstilsynet får myndighet til kontrollere at arbeidsplassen følger forskriftene. De kan ikke komme på besøk hjemme hos arbeidstaker, men de kan undersøke arbeidsgivers rutiner for oppfølgning av arbeidstakere på hjemmekontor. Men du som arbeidsgiver må kunne dokumentere at de ansatte følger reglene også når de er på hjemmekontor. Det kan for eksempel være lurt om de ansatte gjennom en egenerklæring forsikrer at hjemmearbeidsplassen er forsvarlig.
 
Les mer her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-07-05-715