Styrker arbeidsretten

Vi ønsker velkommen vår nye kollega, advokat (H) Eyvind Mossige, som skal styrke vår kompetanse innen arbeidsrett. Mossige er blant landets ledende arbeidsrettsjurister og har vært ansatt som LO-advokat og IE-advokat siden 1997. Han har prosedert en rekke prinsipielle saker innenfor arbeidsrett og har erfaring fra tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og Arbeidsretten. Mossige har blant annet vært advokat for pionerdykkerne. Han går også inn i vårt granskingsteam.
Les mer om Mossige her: