Dagny Reilstad

advokat

Dagny Reilstad (1981) er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring inne strafferettspleien og har i flere år jobbet i politiet og kriminalomsorgen. Hun begynte som advokat hos Torstrup i mars 2021. Reilstad er opptatt av at klienter skal føle seg ivaretatt og bli møtt med forståelse. Hun har et brennende engasjement for sakene hun jobber med og vil alltid søke å nå et best mulig resultat for klientene sine.  
 
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 2007
 
Arbeidserfaring:
Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt
Rådgiver i Kriminalomsorgen region sørvest
Skattejurist i Skatteetaten
Rådgiver i Kommunal oppreisningsordning i Stavanger

Arbeidsområder:

Familierett

Barnerett

Arverett

Skifterett

Strafferett