Viktig dom mot æresvold

Høyesterettsdommen mot en syrisk familiefar gjør det lettere å si fra om æresrelatert vold og trusler. 

Høyesterett avsa dom 4. mars i saken mot den syriske faren som er dømt i lagmannsretten for æresrelatert vold og trusler mot sine barn. Faren hadde anket dommen, men Høyesterett forkastet anken med begrunnelse om at «trusler med en slik bakgrunn må tas på største alvor, og det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn».

Dommen gir en viktig presisering for liknende saker: 

–Æresrelaterte trusler og æresrelatert vold står på mange måter i en særstilling. Lovbryteren legitimerer sine handlinger gjennom normer som vedkommende mener står over landets lover. Dette gjør slike lovbrudd særlig skremmende. Derfor må det reageres strengt, både med straffeutmåling og økonomisk kompensasjon. Vi er veldig glade for at vi har vært med på å få gjennomslag for dette gjennom denne saken. sier Kjersti Gjellesvik fra advokatfirma Torstrup som har vært bistandsadvokat for datteren.  

 – Min klient har opplyst at hun oppfatter disse truslene som at de gjelder for resten av livet, sier Gjellesvik til NRK. Hun understreker at datteren var svært modig som meldte fra om farens trusler. Men hun er blitt skadet psykisk av det som har skjedd.
–Skadevirkningene for de fornærmede i slike saker er store. Min klient har blitt påført store psykiske belastninger og alvorlige psykiske skader. Hun vil ta imot oppfølging i lang tid fremover, sier Kjersti Gjellesvik til NRK.

Les mer på nrk.no her.

Les Stavanger Aftenblads leder om dommen her.

FOTO: HØYESTERETT