Kristoffer Lerum

Partner/advokat/daglig leder

 

Kristoffer Lerum (1981) har lang erfaring fra flere store advokatfirma før han startet egen advokatpraksis og deretter ble partner og daglig leder i Advokatfirmaet Torstrup. 

 

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap UiB 2007

 

Arbeidserfaring: 

Advokatfullmektig Wikborg, Rein & Co.

Sensor Universitetet i Bergen

Dommerfullmektig/Kst. Sorenskriver

Advokat/Senioradvokat Kluge Advokatfirma DA

Senioradvokat Advokatfirmaet Schjødt AS 

Egen Advokatpraksis fra 2014 til 2016

Partner i Torstrup Grøsfjeld Advokatfirma AS fra 01.01.2016

 

Kompetanseområder

Fast eiendoms rettsforhold

Entrepriserett

Sivilprosess

Straffeprosess

Økokrimsaker

Plan- og bygningsrett

Forvaltningsrett

Verv

Diverse styreverv