Torstrup har bistått Goe-Production

Advokatfirmaet Torstrup AS har bistått Goe-Production AS med å inngå avtale med Norges Fotballforbund. Partner Christian Tunge har vært saksansvarlig advokat for oppdraget.

Goe-Production skal sammen med Norges Fotballforbund, Oslo kommune, Kristiansand kommune, samt 8 andre baneeiere i gang med et omfattende FoU prosjekt for å videreutvikle og utteste GOE BIOgranulat. Prosjektets hovedmål er å utvikle et miljøvennlig granulat med optimale fotballegenskaper for både bredde- og toppfotball. Se ytterligere informasjon på https://www.goe-production.no og Aftenbladets artikkel på https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/RrgRpr/lokale-grundere-har-satset-25-millioner-kan-staa-overfor-stoerre-gjennombrudd-med-bjoerkegranulat-til-kunstgrasbaner (bak betalingsmur).