Vi søker nye advokatfullmektiger

Advokatfirmaet Torstrup AS opplever en stadig økende oppdragsmengde innenfor flere av de fagfeltene vi arbeider mest med. Derfor søker vi to advokatfullmektiger som først og fremst skal jobbe med saker etter lov om barn og foreldre, saker etter lov om barneverntjenester, straffesaker og saker knyttet til fast eiendom.

Vårt kontor fører et stort antall saker for domstolene og fylkesnemndene. Stillingen gir meget gode muligheter til å opparbeide seg omfattende prosedyreerfaring. I tillegg holder vi til i nye flotte lokaler i Hermetikken ved Ledaalparken i Stavanger. 

Som søker må du være utadvendt, faglig sterk og ha evne til å jobbe selvstendig.

Vi kan tilby et godt sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø, samt konkurransedyktige betingelser.

Tiltredelse så snart som mulig. Lønn etter avtale. Fast stilling.

Frist for søknad 13.04.2018.

For nærmere beskrivelse av stillingen/innlevering av søknad, ta kontakt med Ørjan Eskeland e-post  eller mobiltelefon 97171952.


Photo by rawpixel.com on Unsplash