Er du vår nye fullmektig?

Vi opplever en stadig økende oppdragsmengde. Især gjelder dette saker relatert til prosedyre, forretningsjus med fokus på fast eiendom og entreprise og personjus med fokus på straffesaker, lov om barneverntjenester og lov om barn og foreldre.

Vi søker advokatfullmektiger som skal jobbe innenfor disse fagfeltene. Vårt kontor fører et stort antall saker for domstolene og fylkesnemndene. Stillingene innebærer meget gode muligheter til å opparbeide seg omfattende prosedyreerfaring innenfor straffesaker og sivile saker.

Som søker må du være utadvendt, faglig sterk og ha evne til å jobbe selvstendig. 

Kontakt advokat og partner Ørjan Eskeland for mer informasjon.