Anne Kroken

partner/advokat

Anne Kroken (1962) har tidligere vært fast forsvarer for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun har mange års erfaring både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har også arbeidet som politijurist i Rogaland politidistrikt fra 1993 - 1998.
Etter nesten 20 år i egen advokatpraksis er hun nå på plass som partner i Torstrup. Her vil hun kunne bistå enda flere klienter og gi hver klient enda bedre bistand. I Torstrup arbeider alle sammen for å tilby best mulig advokathjelp på alle plan. 
Anne skal fremover lede Torstrups avdeling for strafferett.

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1987.

Arbeidserfaring:
Konsulent hos Fylkesmannen i Rogaland
Konsulent hos Fylkeslegen i Rogaland
Konsulent i Helsedirektoratets kontinentalsokkelavdeling
Politiinspektør ved Stavanger politikammer
Dommerfullmektig i Stavanger tingrett

Arbeidsområder:

Strafferett

Barnevernssaker